Landbruk

Landbruk

Vi tilbyr analyse av:

  • Friskt gress
  • Grovfôr
  • Jordanalyser til gjødselplanlegging
  • Korn
  • Naturgjødsel
  • Planter
  • Rundballer
  • Silo

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!