Inneklima

Inneklima

I løpet av en dag spiser vi ca 1 kg mat, drikker 3 liter vann og vi puster inn ca 10.000 liter luft. Ca 90% av tiden oppholder vi oss innendørs. Hvordan er luften i din bolig?

Vi tilbyr anaøyse av luft- og materialprøver:

  • Mugg- og gjærsopp
  • Temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2

 Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!