Ta en prøve

prøveuttak 2 (919 x 451)

Prøvetakingsutstyr og prøvebeholdere

Prøvetakingsutstyret (kniv, hansker o.l.) og prøvetakingsbeholdere (poser, glass, flasker o.l.) må ikke på noen måte forurense prøven eller bidra til at prøvens egenskaper endres. Ved prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse må prøvetakingsutstyr og beholdere være sterilt.

For vann som er klorbehandlet skal prøvene tas i flasker tilsatt natrium thiosulfat. Natrium thiosulfat nøytraliserer evt rester av klor. Klorrester vil kunne redusere antall mikroorganismer i prøven.

Vannprøver for undersøkelse av organiske forurensninger (PAH, PCB, hydrokarboner) skal has i glassflasker. Hvis en bruker plastflasker fil fett og olje feste seg i plasten og dette vil kunne påvirke analyseresultatet.

Kontakt gjerne ditt nærmeste laboratorium for råd og veiledning.

Prøvemengde

Nødvendig prøvemengde vil variere med prøvetype og antall analyseparameter. For de fleste næringsmidler er det nok med 200g prøve. Når det gjelder analyse av vann vil 1 liter ofte være tilstrekkelig. Kontakt gjerne ditt nærmeste laboratorium før du sender inn prøver, slik at en sikrer tilstrekkelig prøvemateriale.

Følgeskjema

For raskt å iverksette analyse av prøven når den er ankommet laboratoriet er følgende opplysninger viktige: - Avsenders navn, adresse og telefon nummer - Navn på kontaktperson og telefon nummer - Opplysninger om prøven (prøvetakingsdato, type produkt/prøve o.l.) - Hvilke parameter prøven skal analyseres på

Ved å fylle ut laboratoriets følgeskjema er du sikker på at nødvendige opplysninger blir med. Følgeskjema får du ved å henvende deg til ditt nærmeste laboratorium.

Analyseresultater

Analyseresultatene angir status på produktet i den tilstand det ankommer laboratoriet. Et pålitelig svar på mikrobiologiske og kjemiske undersøkelser er blant annet avhengig av korrekt prøvetaking og forsendelse.