Mikrobiologiske analyser

 • Aerobe mikroorganismer
 • ESBL og antibiotika resistente bakterier
 • Bacillus cereus
 • Campylobacter
 • Clostridium perfringens
 • Enterobacteriaceae
 • Enterokokker
 • E. coli
 • E. coli O157:H7
 • Gjærsopp
 • Hemolytiske bakterier, aerobe og anaerobe
 • Hydrogensulfid produserende bakterier
 • Kimtall
 • Koliforme bakterier
 • Laktobaciller
 • Listeria monocytogenes
 • Mugg og gjær
 • Presumptiv E. coli
 • Pseudomonas fluorecens
 • Psykrotrofe bakterier
 • Salmonella
 • Staphylococcus aureus
 • Sulfittreduserende clostridier
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • Vibrio
 • Yersinia enterocolitica