Miljøgifter, marine algetoksiner og andre toksiner

  • Dioksiner
  • DSP/ASP, biologisk test
  • DSP/ASP, kjemisk test
  • Histamin
  • Mykotoksiner (aflatoksin, ochratoksin, patulin)
  • PAH
  • PCB
  • Solanin/Chakoin