Kurs i prøvetaking av vann

Kurs

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og alle vannverk må sørge for å levere helsemessig trygt drikkevann til sine abonnenter. For å kontrollere vannkvaliteten tas det prøver av vannet som analyseres ved laboratoriet. Riktig prøveuttak og behandling av prøvene er viktig for å sikre best mulig kvalitet på analysene. 

På dette kurset får vi en gjennomgang av prøvetaking, prøvetakingsutstyr og oppbevaring av prøvene. Vi ser også på hva vannet analyseres på, hva analyseresultatene betyr og smitte/sykdom via drikkevannet.

Tema

  • Vannhygiene
  • Smitte via drikkevann og hva skyldes dette?
  • Prøvetakingsutstyr
  • Hvordan ta prøve?
  • Oppbevaring av prøve
  • Hva skal prøven analyseres på?
  • Hva betyr resultatene?

Kurset passer for

Kurset passer for alle som tar ut vannprøver, både fra private- og offentlige vannverk. Samt alle som vurderer resultater fra vannprøver.

Agenda, deltakeravgift, påmelding m.m.