Trondheim kommune Bydrift, avdeling Analysesenteret

Trondheim kommune Analysesenteret

Analysesenteret er laboratoriet til Trondheim kommune, vi analyserer alt av vann, mat, miljø og luftprøver for kommunen.

Eksterne oppdrag utføres av LabTjenester AS, som er eid av Trondheim kommune. Kontaktinformasjon, levering av prøver mm. se www.labtjenester.no eller ta kontakt pr tlf. 72 54 10 30.

Analysesenteret utfører sensoriske, mikrobiologiske og kjemiske analyser, og har et bredt spekter av både akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser. Alle analyser er underlagt kvalitetssystem med tilhørende kontroller.

Laboratoriene er velutstyrte og med moderne analyseteknologi innen mikrobiologi og kjemi. Analysemetodikk holdes oppdatert og nye analysemetoder tas i bruk så fremt disse gir sikrere analyseresultater og/eller raskere svar.

Leveringstid på analyser svar inne 10 virkedager, avhengig av analysens art og omfang.